2008 BATTF Newgy League Rosters
Rating cutoff is the post 2007 US Nationals rating (12/22/2007)
Elite Division  
1 Feth, Stefan 2690 AppleMark
(2731)
2 Du, Jim Cheng Yi 2626 (2626)
3 Nguyen, Khoa 2587 (2727)
4 Shen, Hailong 2536 (2536)
5 Wang, Steven 2521 (2522)
6 Zheng, Jiaqi 2515 (2515)
7 Guo, James 2457 (2519)
8 Li, Nan 2389 (2433)
9 Lee, Sean 2356 (2395)
10 Ping, Whitney 2332 (2355)
Average rating for the Elite Division: (as of 1/31/2008) 2500.90
                               
U6600 - the combined rating for the 3 playing players for any given contest must not exceed 6600
Palo Alto Team 1 San Francisco CRS MSC - the Incredibles I The Top Spin
1 Nan Li 2348 1 Spencer Chase 2223 1 Joey Hu 2236 1 Truong Manh Tu 2335
2 Whitney Ping 2297 2 Wayne Kuang 2219 2 Michael Sung 2233 2 Kevin Au 2261
3 Ariel Hsing 2199 3 Terry Tam 2182 3 Nelson Yu 2206 3 Han Nguyen 2028
4 Voltaire Benedicto 2145 4 Peter Chen 2148 4 Ming Zhang 2199 4 Kenny Tien 2015
5 Lily Zhang 2145 5 Sally (Quanying) Su 2012 5 Wilson Tsao 2148 5 Douglas Tien 1851
6 Henry Kwong 2072 6 Henry Sit 2084
7 Tomas Fuentes-Afflick 2071 Lewis Wei 7 Jim Chai 2069
8 Bernie Ang 2064 8 Bruce H. Liu 1961
Average 2167.63 Average 2156.80 Average 2142.00 Average 2098.00
Tri-Valley Rocks 1 iGoLogic Inspiration Cupertino Y - Primo
1 Kock Loe 2224 1 Terry Young 2132 1 Fernando Chang 2189
2 Horace Cheng 2095 2 Trieu-tien Nguyen 2089 2 Mark Kent 2071
3 Johnny Huang 2079 3 Brian Kim 2079 3 Wei Chen 2046
4 Lang Deng 2064 4 Wayne Lo 2078 4 Dave Chu 1991
5 Paul Lee 2020 5 Dennis Ong 2066 5 Chi-Chao Chang 1984
6 Channing Chan 1973 6 Patrick Wu 2011 6 George Zhao 1735
7 Mike Lee 1959 7 Gary Fang 1996 7 Homa Wong 1656
8 Barry Or 1912
Average 2059.14 Average 2045.38 Average 1953.14
Average for U6600 division 2088.87 Number of players: 48
                               
U5700 - the combined rating for the 3 playing players for any given contest must not exceed 5700
Tri-Valley Rocks 2 iGoLogic Innovation Electromax Sunnyvale Team 2008
1 Paul Lee 2040 * 1 Vincent Tai 2049 1 Maolin Zhao 2023 1 Winston Chen 1949
2 Thomas Tang 1974 2 Cheong Tse 2012 2 Sheng Luo 1995 2 Richard Li 1903
3 Channing Chan 1973 3 Gary Fang 1996 3 Nancy Lee 1937 3 Lisa Li 1866
4 Johnny Wong 1885 4 Mark Johnson 1930 4 Dell Chen 1850 * 4 Hunter Zhang 1837
5 Peter Chung 1811 5 Peter Tsang 1922 5 Sammy Chu 1759 5 Alex Zhang 1783
6 Robert G Wei 1764 6 Barry Or 1912 6 Aaron Wong 1650 *
7 Michael Liu 1774
8 Danny Hui 1638
Average 1907.83 Average 1904.13 Average 1869.00 Average 1867.60
Palo Alto Team 3 MSC - the Incredibles II ICC 5700 MSC - the Incredibles III
1 Natalie Sun 1931 1 Stan Sun 2012 1 Ankur Patel 1974 1 Patrick Wu 2011
2 Brian Chen 1914 2 Bruce H. Liu 1961 2 Praful Bhaidasna 1954 2 Dan Lin 1999
3 Wim Coekaerts 1859 3 Bo Ding 1916 3 Nash Darukhanawala 1912 3 Andrew Wong 1924
4 Mike Chen 1801 4 Johnny Wang 1812 4 James Do 1876 4 Wen Huang 1893
5 Ali Shafai 1785 5 Aaron Hui 1780 5 Sang Nguyen 1836 5 Qingmin Liu 1785
6 James Nguyen 1772 6 Dangsheng Liang 1811 6 Joey Lin 1699
7 Radu Licea 1732 7 Prahlad Prashanth 1768 7 Gene Huang 1638
8 Chao Zhang 1717 8 Venkata Tangirala 1536 8 Andrew Chung 1556
Average 1858.00 Average 1837.75 Average 1833.38 Average 1813.13
Tri-Valley Rocks 3 Palo Alto Team 2 LCBC Cupertino Y-Exige
1 Wei Chen 1868 1 Gabriel Reder 1966 1 Wilten Wu 1809 1 George Zhao 1735
2 Wang Ping 1800 * 2 Roshan Naik 1928 2 Chiping Zhou 1775 2 Homa Wong 1656
3 Yiang Han 1800 * 3 Michael Hsing 1851 3 Lu Yu 1689 3 Howard Shi 1650 *
4 Michael Ramirez 1786 4 Steven Li 1697 4 Sukardi Tamin 1628 * 4 Jiayuan Fang 1636
5 ZiHui Wang 1750 * 5 Steve Reiling 1692 5 Leland Chen 1621 5 Chew Wong 1614
6 Qu Cheng 1651 6 Yufeng Li 1617 6 Johanes Sudarma 1560 * 6 Jerry Wang 1600 *
7 Dan Liu 1600 * 7 Alam Sha 1617 7 Elton Elnatan 1520 * 7 Xiaohan Huang 1538
8 Tien Trinh Tran 939 8 Eddie Go 1450 * 8 Umesh Kukreja 1518
Average 1750.71 Average 1663.38 Average 1631.50 Average 1618.38
Average for U5700 division 1796.23 Number of players: 85
                               
U4800 - - the combined rating for the 3 playing players for any given contest must not exceed 4800
MSC - the Incredibles IV Concord Concord Crushers
1 Chao Zhang 1717 1 Daniel Bruno 1710 1 Tim Leung 1734
2 Gary Barretto 1710 2 Paul Armentano 1663 2 Yuri Kretov 1708
3 Joey Lin 1699 3 Dennis Lui 1639 3 Alex Varady 1639
4 Everett Wang 1624 4 Do Tran 1589 4 Kim Mnuskin 1602
5 Sam Kim 1532 5 Yau-Man Chan 1573 5 Adrian Lungu 1498
6 Jerome Poon 1467 6 Anil Dhpelia 1569 6 Wesley Boot 1424
7 Wilson Ta 1444 7 Philip Hudson 1496 7 Jim Ritz 1419
8 Claire Yeh 1345 8 Ed Baxter 1178 8 David Kant 1363
Average 1567.25 Average 1552.13 Average 1548.38
ICC 4800 Tri-Valley Rocks 4 SFCTTC
1 Parth Upadhyay 1504 1 Cheng Qu 1651 1 Paul Pan 1699
2 Aashay Patel 1483 2 Ben Azadeh 1650 * 2 Kevin Lin 1644
3 Aarsh Vyas 1670 3 Dan Liu 1600 * 3 Kakit Lee 1568
4 Arjun Desai 1576 4 Yujie Li 1600 * 4 Joseph Macasocol 1499
5 Erica Tran 1593 5 Jason Huang 1500 * 5 John Li 1451
6 Kevin Tran 1583 6 Kent Hu 1447 6 Jerry Li 1392
7 Arindam Barua 1300 7 Gary Ding 1400 * 7 Simon Cai 1224
8 JC Lee 1228
Average 1529.86 Average 1509.50 Average 1496.71
Vijay Upadhyay Lewis Wei
Palo Alto Team 4 Cupertino Y - Defenders Stanford
1 Steve Reiling 1692 1 Gordon Yuan 1550 * 1 Raghotham Murthy 1700 *
2 Justin So 1652 2 Kien Chuc 1550 * 2 Amir Amirkhany 1620
3 Prachi Jha 1620 3 Mario D'Ortenzio 1540 3 Benny Wu 1618
4 Alam Shah 1617 4 Anatoliy Rudenko 1506 4 Tomohiro Nomura 1600 *
5 Chien Hung Chen 1456 5 Bin Wang 1443 5 Bobby Wei 1500 *
6 Arun Jha 1443 6 Shane Jin 1400 * 6 Shimon Kolkowitz 1464
7 Yuta Haguro 1331 7 Jeff Hou 1400 * 7 Ran Abramitzky 1346
8 Tien-Trinh Tran 939 8 You-Chien Koe 1289 8 Matthew Mao 1233
Average 1468.75 Average 1459.75 Average 1510.13
Karuna Jain
Average for U4800 division 1515.83 Number of players: 70
                               
U3900 - - the combined rating for the 3 playing players for any given contest must not exceed 3900
Tri-Valley Rocks 5 MSC - the Incredibles V Palo Alto Team 5
1 Leonard Nong 1450 * 1 Wilson Ta 1444 1 Vuong Mai 1285
2 Yi Ming Huai 1400 * 2 Claire Yeh 1345 2 Joe Wu 1234
3 Yan Yan Ma 1400 * 3 Larry Lee 1377 3 Zoltan Gode 1342
4 Albert Pinto 1368 4 Lou Montes 1361 4 Kanak Jha 1162
5 Ed Ng 1350 * 5 Ken Lin 1218 5 Mark Lockenmeyer 663
6 Brett Jackson 1337 6 Michael Wong 1169 6 Nathaniel Chu 544
7 Diane Jiang 1042 7 Rico Zhou 1021
8 Frank Huang 1000 * 8 Tetsuro Hirouji 837 Stefan Feth
Average 1293.38 Average 1276.43 Average 1038.33
ICC 3900 Lincoln Square TT Juniors
1 Aarsh Shah 1377 1 David Zeng 1444
2 Omkar Raje 1352 2 Carey Lee 1122
3 Madhusudan Varadan 1209 3 Kenny Wong 944
4 Steve Westly 1100 * 4 Bryan Gee 929
5 Matthew Tran 985 5 Kevin Wong 866
6 Pranav Mohan 795 6 Danny Giordano 750 *
7 Krishnateja Avvari 670
8 Shivansh Singla 613
Pranay Shah Kingston Gee
Average 1009.17 Average 1012.63
Average for U3900 division 1125.99 Number of players: 36
                               
   
Captains are in bold. Total Number of ALL players: 248
* Un-rated players. Have been approved (red asterisk)
* Un-rated players. Need approval (black asterisk)